Touto licencí získávám oprávnění k vedení cvičebních jednotek pod názvem DNS FIT KID. Abych ji získala, absolvovala jsem dvoudenní kurz pod vedením skvělé Elišky Urbářové, kde jsem musela prokázat schopnost využít DNS metody v praxi, stanovit správnou funkční diagnózu a k tomu navrhnout odpovídající cvičební postup pro dětského klienta. Musím též prokázat schopnost vést DNS FIT KID cvičební jednotku.